DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Výstavní činnost

 

 

Z pokladnice planety Země

      Pod tímto poetickým  názvem byla 21.ledna,  v prostorách Městského muzea Česká Třebová, otevřena  výstava, věnovaná 15. výročí založení mineralogického klubu ve městě. Ve výstavních prostorách bylo k vidění mnoho zajímavostí a to nejen ze života samotného  klubu, ale i četná „kamenářská“ překvapení. O tom, že o výstavu je velký zájem, svědčí i početná skupina návštěvníků,  kteří se na jejím slavnostním otevření, ve vstupním foyeru muzea, sešli. Největší část výstavní plochy zaujímá expozice, která především představuje dlouholetou činnost klubu.

       Mineralogický klub Česká Třebová byl založen 19.dubna 2001. Tehdy se v hospůdce U Kateřiny sešla hrstka zájemců o mimořádně široký přírodovědný obor, jakým je sběratelství nerostů a zkamenělin. Se založením klubu se rozběhla i bohatá klubová činnost, kterou z počátku tvořily drobné přednášky, spojené převážně s výměnou sběratelských zkušeností, a také s exkurzemi na blízké lokality. Mineralogický klub je organizace, která je dobrovolným spolkem, jehož přednášková činnost je otevřená všem, kteří se zajímají o mineralogii, paleontologii a geologii.

        S postupem času se členská základna rozrůstala o další zájemce o neživou přírodu a dnes má více než 80 členů.  Řada jeho čestných členů  jsou profesní odborníci, pracovníci muzeí a univerzit od nás a ze Slovenska, kteří svou lektorskou činností přispívají k vysoké úrovni klubových aktivit. Za patnáctiletou existenci klubu bylo uskutečněno  145 přednášek a 75 exkurzí a všechny jsou zaznamenány v klubové kronice. Vytvořila se velmi dobrá spolupráce s Městem Česká Třebová, s  ochranářskými organizacemi ČSOP, s kabelovou televizí a s regionálním tiskem. V poslední době proběhla i velmi úzká spolupráce s Českou televizí při natáčení několika dílů Toulavé kamery.  Pravidelně je program Mineralogického klubu Česká Třebová prezentován na stránkách  Českotřebovského zpravodaje a ve Zpravodaji České geologické společnosti.

      Jednou z priorit klubu je práce s mládeží. Pro žáky základních a studenty středních škol je každoročně organizováno  Regionální kolo mineralogické olympiády, na které se sjíždějí soutěžící z různých koutů České republiky. V rámci pomoci školám bylo nově vytvořeno, nebo uspořádáno několik školních sbírek.

      Nezapomíná se ani na poradenskou činnost, která je zaměřena na začínající mineralogy a paleontology.  V areálu ZŠ Habrmanova, ve které našel mineralogický klub své zázemí, byl vybudován geopark. Tato petrografická expozice, která slouží k mimotřídní výuce žáků a studentů a je volně přístupná i veřejnosti, byla financována z projektu „Škola hrou v kraji Komenského“. Někteří členové klubu se, v rámci České republiky, prezentují výstavní činností a rozsáhlou činností publikační, což dokazují knihy na této výstavě.

      Dílčí expozice, jejichž úkolem je oslovit i nezasvěcené diváky,  představují  jednotlivé obory neživé přírody, přes mineralogii a paleontologii, až po specializovanou gemologií.

      Najdeme zde křídové a miocenní fosilie, které jsou charakteristické pro Českou Třebovou, včetně dvou unikátních nálezů. Tím prvním je zub, bezkonkurenčně nejobávanějšího predátora třetihor, žraloka Carcharodon megalodon, tím druhým unikátní kosterní nález třetihorního chobotnatce Deinotherium cuvieri, který pochází ze sbírek městského muzea. Část expozice je věnována významným geologům a paleontologům, kteří se v České Třebové narodili, nebo na území města působili. Jiná část výstavy připomíná, dnes již zaniklé, lokality nerostných surovin, či historickou těžbu mladého uhlí. Ne každý z návštěvníků ví, že na území města je i volně přístupný geopark. Největší prostor je pochopitelně věnován mineralogii. Vedle českých nerostů jsou vystaveny unikátní mineralogické vzorky z různých světových lokalit, gemologické přístroje a broušené kameny zase připomínají, čím se zabývá gemologie. Celou výstavu doprovázejí barevné fotografie nerostů a zkamenělin.

      Výstava Z pokladnice planety Země je v Městském muzeu Česká Třebová přístupná, kromě pondělí, vždy od 8 do 18 hodin a potrvá až do 21.února.Třináctého února, v rámci akce Sobota v muzeu, se bude moci široká veřejnost seznámit i s doprovodným programem. Od 15 hodin bude k vidění broušení drahých kamenů, děti si budou moci vyzkoušet rýžování drahokamů a nebude chybět ani komentovaná prohlídka jednotlivých exponátů.

 

                                                                                                                                                                             Milan Michalski a Jan Peringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty, kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)