DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Členská základna

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Členové Mineralogického klubu

 

 

 Výbor mineralogického klubu v roce 2020 tvoří

Mgr. Milan Michalski         předseda

Ing. Jan Peringer               jednatel

Mgr. Tomáš Starý               pokladník

MUDr. Ladislav Skalický   člen výboru    

       

 

Seznam stálých členů

 

Stav k 30.4. 2018 - v závorce je uveden rok narození, sběratelský a zájmový obor. Členové jsou uvedeni v pořadí, v jakém se do klubu přihlašovali.

 

Sběratelské a zájmové obory:  G - geologie, M - mineralogie, P - paleontologie,  Gml - gemologie,  Lig - ložisková a inženýrská geologie,  Gch  - geochemie,   H - hornictví,  Op - ochrana přírody, Hyd - hydrogeologie, J – jiný obor.

 

Mgr. Milan Michalski (1945 –  Gml, M, P), Ing. Jan Peringer  (1933 – G, M, P), Mgr. Hana Entová (1957 – M), František Zavřel (1944 – M), Eva Jirsová (1946 – M), Ing. Josef Jirsa (1944 – M),    Vladimír Jedlička  (1964 – M, P), David Kempný  (1982 – G, M, P, Gml), Ing. Miroslav Dostálek  (1938 – M, Op),  Mgr. Martin Tyč  (1975 – G, M, P),  Prof. Marie Pechancová  (1932 – P, Op),  Bc. Radim Němec  (1973 -  M, P),  Mgr. Jiří Pavlík  (1961 – M),    Pavel Mrklovský (1970 – P),  Mgr. Jitka Eliášová (1956 – M),   PaedDr. Hana Grundová  (1958 – G, M, P),    Mgr. Dagmar Svojanovská  (1952 – M),    Ing. Josef Řádek  ( 1948 – M, P),  Mgr. Hedvika Poukarová  (1990 – P),  MUDr. Ladislav Skalický  (1964 – G, M, Gml),  Mgr. Veronika Koubová (1986 – G, M, P),  Mgr. Miloš Pechanec (1970 – M), Mgr. Jiří Malich  (1949 – G, M),    Jaroslav Ondráček (1968 – G, M, P), Jana  Černá (1954 – J),  RNDr. Vladimír Velebný (1949 – M), Jarmila Faltová (1955 – G,M,Op),  Bc. Stanislav Šmakal  (1953 - M),  Mgr. Jaroslav Preissler  (1950 - M, P),  RNDr.Petr Žatečka  ( 1950 - M),  Mgr.Tomáš Starý (1964 - M),  Mgr. Radmila Stará (1964), MUDr. Eva Habětínková (1963 - M), Lukáš Dudok (1996 - P), Ing. Petr Viskot (1984 - M), Bohumír Kysela (1972 - M), Eliška Kodytková (1954 - M,Op), JUDr. Miroslav Bojda (1952 - M,P), Matěj Mrklovský (2003 - G,M,P,H,Op), Dr.H.C. Miloš Soják (1974 - P,  MM),  RNDr. Stanislav Staněk (1953 - G,M.Lig,Gch,H),   Miloš Soják, dr. h. c.  (1974 - M,P), Bc. Ivana Tesařová  (1974 - M,Gml, Op), Marie Sojáková (1959 - M,P), Martina Mrklovská (1973 - P), PhDr. Jarmila Daxnerová Kvapilová (1953 - G,M,P), Zdena Pániková (1959 - G,M,Op),  Jan Richtr (1967 - G,P), Tomáš Kopačka (1951 - G,M)

 

Seznam čestných členů

Ing.Jaromír Pelz (1923 - M), RNDr. Stanislav Houzar, PhD. (1957 - G,M), Mgr. Vladimír Hrazdil ( 1969 - M), Aleš Mlejnek (1966 - M),  Mgr.Radek Vodrážka ( 1981 - G,M,P,H), RNDr.Vojtěch Turek, CSc. (1949 - P), RNDr. Milan Fišera, CSc. (1937 - M,G), Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. ( 1928 - M), RNDr. Rostislav Morávek (1947 - G,M), Prof. RNDr. Jan Petránek, DrSc. (1922 - G,M), Ing. Pavel Novotný (1954 - M), RNDr. Irena Hanusová, PhD. ( 1978 - M, Gml), doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (1953 - P), Mgr. Milan Libertin (1975 - G,P,H), Mgr. Jindřich Kynický (1980 - G,M,Gml), Miroslav Čada (1952 - G,M,H), doc. PaedDr. Jiří Štýrský, CSc.(G,OP),  doc.RNDr. Jiří Zimák, CSc. (1956 - M),  Mgr. Jan Holeček (1981 - G,M,Gch),  Ing.Jiří Šura (1961 - G,M,P,Lig), Mgr. Jan Cempírek (1979 - G,Gml,H),  Michaela Křivánková (1981 - M), František Janouš (1945 - M,P,Gml), RNDr Daniel Očenáš (1949 - M.Op), Ing.Milan Okruhlica ( 1940 - M.Op). Miroslav Nepejchal (1948 - M), RNDr. Luboš Rejl (1940 - M,Gml), RNDr. Ivan Mrázek (1940 - G,M,Gml,Lig), Jaroslav Heřmánek (1954 - M,G) Mgr. Janka Peterková, PhD. (1971 - G.M,H,Op), RNDr.Svatopluk Šeda (1949 - Hyd), Mgr. Petr Gadas  (1971 - M,P,Gml), Lubomír Martinásek (1952 - G,P), Mgr. Eva Víšková (1981 - G,M,Gml,Lig,Gch,H), RNDr. Jaroslav Hyršl (1962 - M,Gml), RNDr. Radek Hanus, Ph.D. (1977 - M,Gml), Ing.Bohumil Martinek (1959 - M), RNDr. Petr Rajlich,CSc. (1944 - G,M,Gch,J), RNDr. Zbyněk Navrátil (1956 - G,M,P,H), RNDr. Luděk Kráčmar (1964 - G,M,Gml,Lig,Gch,H), doc.RNDr. Jan Vítek (G, Op,Gmf), MUDr. Martin Bohatý (1946 - M), Miloslav Mago (1963 - G,M,H,Op), Mgr. Martin Vilášek ( 1970 - G,M,P), Bc.Miroslav Otisk, MSC, MBA (1980 - H,J), , Prof. RNDr, Antonín Přichystal, DSc. (1945 - G), Mgr. Pavel Škácha ( 1981 - G,M,Lig,H) doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. (1959 - M,Gml,H),  Mgr.Ondřej Stískal (1978 - G,M,Gch,H,Op), Viktor Tecl (M,Gm,G), RNDr.Tomáš Lehotský, Ph.D (1978 - G,P), Ing.Michal Hejna (1978 - G,M,P,H), Mgr.Jiří Toman PH.D (1987 - G,M,H), Ing.Jiří Šafařík,CSc. (1952 -G,M,P,Gml,H),