DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Program minulých let

Vítejte na stránce mkceskatrebova.websnadno.cz v sekci Program minulých let

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

 • Cyklus přednášek, besed a exkurzí v roce 2012

     MINERALOGICKÉHO  KLUBU   
  Besedy se uskuteční v učebně Základní školy HABRMANOVA v České Třebové

  Začátek besed v 17,00 hodin,

   

  Cyklus přednášek, besed a exkurzí v prvním  pololetí 2012

  Středa 18. ledna - Přednáška  Mgr.Miloše Pechance - Holandsko - země památek, vodních kanálů a brusičů diamantů

  Středa  22. února - Přednáška  Hedviky Poukarové - Lokalita Opatov, aneb pohled do křídového moře

                                  Přednáška Tomáše Weinera - Za trilobity v okolí Brna

  Sobota 3.března - XXXIII. mezinárodní výstava minerálů Pardubice

  Středa 21. března  - Přednáška  Ing.Jiřího Šury - Island očima mineraloga

  Středa 18.dubna - Přednáška  Prof.RNDr. Josefa Staňka,CSc. - Minerály řady granátu , jejich výskyt a využití

  4. - 6 .května  - Mezinárodní mineralogická burza v Tišnově

  Pátek 18.května - regionální kolo Mineralogické olympiády pro žáky základních a středních škol – organizuje MK spolu se ZO ČSOP Zlatá studánka.

  Středa 23.května - Přednáška Miroslava Nepejchala - Zlato a jeho výskyt v Jeseníkách

  29.6 - 2.7.   -  Komplexní geologicko-mineralogická exkurze Krušné hory (akce se uskuteční ve spolupráci s MK Pardubice)

   

  Cyklus přednášek, besed a exkurzí ve druhěm pololetí 2012


  Středa 19. září  Program: přednáška  Františka Janouše  Minerály Podbrdska a jejich lokality

  Středa 17. října  Program: přednáška Mgr.  Petra Gadase: Nové výsledky výzkumu cyklosilikátů

  (turmalín, beryl, cordierit) z některých lokalit České republiky i Světa  

  26. – 28. října    Zájezd na Mineralogické dny Mnichov - Německo Zájemci o cestu do Mnichova si

  dohodnou v září a v říjnu způsob dopravy, t.j. který z účastníků vezme vlastní auto.

  2. – 4. listopadu   Zájezd na mineralogickou burzu Tišnov

  Zájemci o cestu do Tišnova mají možnost jet vlakem, případně se dohodnou, kdo vezme vlastní auto.

  Středa 14. listopadu - Výroční schůze

  Na programu bude zhodnocení celoroční práce Mineralogického klubu a krátké přednášky z osobních 

  zážitků našich členů za výpravami na kameny a zkamenělinami.

  Upozornění: Vlivem   nepředvídaných okolností  může být plán práce Klubu změněn. V tom případě budou členové Klubu včas informováni.

   

  Poznámka: výše uvedený program  může být z důvodů  nepředvídaných okolností pozměněn a upraven

  Akce se uskuteční za podpory OŽPZ  Pardubického kraje

                            Za Mineralogický klub, o.s.         Mgr. Milan Michalski, předseda               Ing. Jan Peringer, jednatel

   


  Cyklus přednášek, besed a exkurzí v roce 2013

     MINERALOGICKÉHO  KLUBU   
  Besedy se uskuteční v učebně Základní školy HABRMANOVA v České Třebové

  Začátek besed v 17,00 hodin,


  Středa 23.ledna – přednáška RNDr. Ivana Mrázka – Drahé kameny starověkých civilizací.

  Středa 20. února - přednáška Ing. Pavla Novotného (Vlastivědné muzeum Olomouc): Historický rudní revír ,Velká Bystřice‘, okres Olomouc. O výzkumu reliktů důlních děl a jeich minerálů.

  Středa 20. března -  přednáška Mgr. Vladimíra Hrazdila (Moravské zemské muzeum v Brně) : Za kameny severního Španělska.

  Středa 10. dubna - přednáška MUDr. Ladislava Skalického: Turmalín – perla mezi drahokamy.

  Středa 24. dubna -  přednáška Barbory Mlejnkové (Studující Pf Masarykovy univerzity Brno) a  Aleše Mlejnka - Minerály Komni a okolí.

  Úterý 21.  května -  Regionální kolo mineralogické olympiády pro žáky základních a středních škol.

  Středa 22. května -  přednáška  Prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc. (Masarykova univerzita Brno, v.v.) -  Černá „žula“ a něco víc o horninách.

  Středa 19. června - přednáška s besedou: Mgr. Hana Entová - Madeira (akce se uskutečnila za přednášku Prof. J. Petránka)

  28.6. - 2.7. - Komplexní mineralogická exkurze do Štiavnických a Kremnických vrchů (Mgr.Milan Michalski. Ing. Jan Peringer, RNDr Daniel Očenáš)

  16.8 - 18.8. - Exkurze na Těšínsko a polské příhraničí (Mgr. Milan Michalski)

  Středa 18. září - přednáška Jaroslava Heřmánka - Minerály alpské parageneze z Markovic u Čáslavi a okolních lokalit

  Čtvrtek 3. října - přednáška Prof.RNDr. Jana Petránka, DrSc. - Acháty v čase a prostoru

  Středa 16. října - přednáška s besedou Františka Janouše - Za acháty do regionu Brdy

  Středa 13.listopadu - výroční členská schůze

  Středa 4. prosince - určování přírodnin pro veřejnost (Mgr. MIlan Michalski, Ing. Jan Peringer)

   

  Upozornění: vlivem nepředvídaných okolností může být plán práce Klubu změněn. V tom případě budou členové Klubu včas informováni.

     Za Mineralogický klub, o.s.         Mgr. Milan Michalski, předseda               Ing. Jan Peringer, jednatel


   

   

 • Cyklus přednášek, besed a exkurzí v roce 2014

     MINERALOGICKÉHO  KLUBU   
  Besedy se uskuteční v učebně Základní školy HABRMANOVA v České Třebové

  Začátek besed v 17,00 hodin,

   

  Zveme členy Mineralogického klubu a všechny další zájemce o přírodu, mineralogii,  geologii a paleontologii na naše besedy v 1. pololetí  2014. Besedy a přednášky se uskuteční v učebně Základní školy Habrmanova v České Třebové. Začátek besed je v 17,00 hodin.

  Středa 22. lednapřednáška RNDr. Stanislava Houzara, Ph.D. - Historické dolování a rudní mineralizace v oblasti Javůrku u Tišnova.

  Středa19. února přednáška RNDr. Ivana Mrázka – Za minerály Nikaragui

  Středa 19. března – přednáška Mgr. Petra Gadase –  Franklin a Sterling Hill, USA - historie i současnost dvou světoznámých mineralogických lokalit pohledem mineraloga

  Středa 16. dubna přednáška Bc.  Stanislava Šmakala – Jaspility na Moravě

  Úterý 13. května  – regionální kolo mineralogické olympiády  pro žáky základních škol  a studenty středních škol

  Středa 21. května –  přednáška  Ing. Bohumila Martínka –  Současný stav a možnosti nálezů minerálů na pegmatitech Českomoravské vrchoviny

  Středa 18. června – přednáška Ing. Josefa Jirsy – Železo, historické lokality železných rud na území ČR, zpracování, výroba železa a litiny

  Pátek  27.6 . – úterý 1.7. – pravidelná letní exkurse za minerály – západní Čechy a Bavorsko

   

  Upozornění: výše uvedený program  může být v důsledku  nepředvídaných okolností upraven, doplněn nebo změněn. V tom případě budou členové Klubu včas informování.