DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Program 2018

Vítejte na stránce mkceskatrebova.websnadno.cz v sekci Program 2018

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

 

  Přednášky a akce Mineralogického klubu

Česká Třebová v roce 2018

                                       

Besedy se uskuteční v učebně Základní školy Habrmanova  v České Třebové

Začátek besed v 17,00 hodin

 

Středa 24. ledna přednáška PhDr. Jarmily Daxnerové Kvapilové po stopách dinosaurů ve Wyomingu - USA

 

Středa 21. února přednáška Doc. RNDr. Jiřího Zimáka,  CSc. – mineralogie železnorudných ložisek na Jesenicku

 

Středa 21. března přednáška Mgr. Pavla Škáchy mineralogické zajímavosti Jáchymovska

 

Středa 18. dubna přednáška doc. RNDr, Stanislava Jelena, CSc.   Banskoštiavnický stratovulkán, jeho zrudnění a mineralizace.

 

Středa 23. května  přednáška Mgr. Petra Gadase Ph.D – pegmatity  masivu

Strzegom – Sobótka  
 

Čtvrtek 24. května mineralogická olympiáda - otevřená soutěž pro žáky základních a středních škol.       Začátek v 9:00 hodin, koná se v učebnách ZŠ.

 

Středa 13. června –  přednáška RNDr.Petra  Rajlicha,CSc. Za obřími krystaly do Namibie.  Informace k připravované exkurzi do jižních Čech.

 

Čtvrtek 5.7 – neděle 8.7.  letní mineralogická exkurse – jižní Čechy

 

Středa 26. září   přednáška Viktora Tecla – Ojedinělá návštěva nalezišť akvamarínů a topazů v pegmatitových lokalitách pákistánského Karakoramu.     

 

Středa 17. října –  přednáška Ondřeje Stiskala – za minerály Borů a Bochovic

 

Středa 7. listopadu –  výroční členská schůze

 

Středa  5. prosince určování nerostů pro veřejnost

 

Poznámka: výše uvedený program  může být v důsledku  nepředvídaných okolností změněn.

 

Za Mineralogický klub  Česká Třebová     

 

 Mgr. Milan Michalski                                                                                           Ing. Jan Peringer

      předseda MK                                                                                                       jednatel  MK