DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Program 2021

Vítejte na stránce mkceskatrebova.websnadno.cz v sekci Program 2021

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

 

Přednášky a akce Mineralogického klubu

Česká Třebová v roce 2021

                                       

Besedy se uskuteční v přírodovědné pracovně Základní školy Habrmanova v České Třebové od 17,00 hodin.

 

Středa 27. ledna  přednáška RNDr. Radka Hanuse, Ph.D   Restaurování šperků Ulriky baronky von Levetzow - proběhla formou online

Středa 17. února  přednáška Mgr.Miloše Pechance - Autobusem po Islandu - proběhne  online

Středa 17. března přednáška RNDr.Radka Hanuse, PhD.– Zlato Ghany a Pobřeží  slonoviny - proběhne  online

Středa 21. dubna – přednáška Mgr.Vladimíra Sochy – Dinosauři v Čechách - proběhne online

Středa 19. května  přednáška RNDr. Svatopluka Šedy – Padesát let ve službách hydrogeologie, vývoj jímání podzemních vod na Ústeckoorlicku - proběhne online

Středa 16. června  přednáška Ing. Jiřího Šafaříka, CSc. – Křemenné hmoty a vybrané horniny jako drahé kameny Krušných hor

Pátek 2.7. – úterý 6.7.  letní mineralogická exkurse – Severozápadní Čechy 

Středa 22. září   přednáška Ing. Bohuslava Martínka – Významné pegmatity Strážeckého moldanubika, současný stav a možnosti sběru minerálů

Středa 20. října  přednáška doc. RNDr. Jana Vítka – Od krasu k pseudokrasu doma i v cizině, nebo přednáška doc.Mgr.Jindřicha Kynického, PhD.  - Krása Lithných pegmatitů na Madagaskaru    

Středa 10. listopadu – výroční členská schůze

Středa 8. prosince – Beseda Mgr.M.Michalski, Ing.J.Peringer - Určování nerostů a zkamenělin pro veřejnost 

 

Poznámka: výše uvedený program může být v důsledku nepředvídaných okolností změněn.