DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Program 2015

 


Přednášky a akce

Mineralogického klubu Česká Třebová, o.s.   v  roce 2015

Besedy se uskuteční v učebně Základní školy HABRMANOVA v České Třebové  v 17,00 hodin

 

Středa 21. ledna přednáška Ing. Petra Pauliše – Zeolitová mineralizace v ČR  

 

Středa 25. února  přednáška RNDr.Radka Hanuse – Pyrop - český granát

 

Středa 25. března prezentace členů M.K. doplněná vyprávěním a fotodokumentací

 – Světem křížem krážem, aneb na čem spočinulo zvídavé oko laického mineraloga

 

Středa 22. dubna přednáška RNDr. Jaroslava Hyršla – Minerály Peru

  Úterý 12. května  Mineralogická olympiáda - otevřená soutěž pro žáky základních

a středních škol

 Středa 13. května  přednáška doc. RNDr. Jana Vítka Geodiverzita sopečných

ostrovů na příkladu Makaronézie a Maskarén

 Středa 17. června přednáška Prof. RNDr. Josefa Staňka CSc. - Pegmatity jihozápadních Čech a jejich minerály

 

 Pátek 3. – pondělí 6.7. –  letní mineralogická exkurse   východní Slovensko

 Středa 23. září   přednáška  RNDr. Rostislava Morávka Geologická stavba a přírodní

 zajímavosti Řecka.

Středa 21. října –  přednáška Mgr. Hedviky Poukarová –  Byla by chyba tvrdit, že to není ryba,  aneb cesta za určením jednoho vzorku.

Středa 11. listopadu –  výroční členská schůze s přednáškami členů MK

 Středa 9. prosince přednáška RNDr. Luďka Kráčmara – České acháty a jejich struktura

 

Poznámka: výše uvedený program  může být v důsledku  nepředvídaných okolností změněn.

 

 

 

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...